You are here

Suyog Dandekar

Author Photo: 
Vaidya Suyog Dandekar
Vaidya Suyog Dandekar

रुचकर तरीही पथ्यकर'चे प्रकाशन

सातारा, दि. १३ (प्रतिनिधी): निरोगी व रोगी अवस्थांमध्ये उपयुक्त खाद्दपदार्थांचा अनमोल खजिना असलेले वैद्द सुयोग दांडेकर लिखित 'रुचकर तरीही पथ्यकर' पुस्तकाचे नुकतेच प्रकाशन झाले. प्रत्येकाची 'प्रकृती' विचारात घेऊन खाद्दपदार्थांची मांडणी या पुस्तकामध्ये आहे. विशेष म्हणजे आपल्याला सहजरीत्या उपलब्द होतील अश्या साहित्यापासून रुचकर तरीही पथ्यकर पदार्थ बनविता येतील. वेळ व पैसा यांची योग्य सांगड घालून पथ्यकर पदार्थांपासून आरोग्य टिकवता येईल तसेच रुग्णांना पचण्यास सुलभ व पौष्टिक आहार योजना या पुस्तकरूपी खजिन्यात आहे.